PROFILAKTYKA

 Krzewienie kultury i postaw sprzyjających zdrowiu.

Ludzie są różni a jednocześnie tacy sami. Mimo różnych kolorów oczu, skóry, budowy, morfologii, osobowości czy doświadczeń, podlegają tym samym prawom Natury. Człowiek rodzi się jako istota społeczna. Posiada zdolności adaptacyjne i stałą możliwość rozwoju. Świadomość i sposób bycia kształtują się w relacjach. Każdy jest wyjątkowy, nikt nie jest doskonały. Holistyczne podejście i zdrowe nawyki, mogą zapobiegać chorobom jak i pomagać je uzdrawiać. 

#ROZWÓJOSOBISTY   #SAMOPOZNANIE   #DYSTANSDOSIEBIEIŚWIATA   #SZTUKAUMIARU   #HIGIENANAWYKÓW   #GOTOWOŚĆZMIAN   #ODPOWIEDZIALNEDZIAŁANIE   #KONSEKWENTNEWSPIERANIE   #ZRÓWNOWAŻONEPOCZUCIEKONTROLI   #SAMODYSCYPLINA   #POTĘGAWYBACZANIA    #POKORNEPOKONYWANIETRUDNOŚCI    #WIARAWYZNACZONECELE   #POGODADUCHA   #SAMOREALIZACJA