PROFILAKTYKA

 Krzewienie kultury i postaw sprzyjających zdrowiu.

Ludzie są różni a jednocześnie tacy sami. Mimo różnych kolorów oczu, skóry, budowy, morfologii, osobowości czy doświadczeń, podlegają tym samym prawom Natury. Człowiek rodzi się jako istota społeczna. Posiada zdolności adaptacyjne i stałą możliwość rozwoju. Świadomość i sposób bycia kształtują się w relacjach. Każdy jest wyjątkowy, nikt nie jest doskonały. Holistyczne podejście, zdrowe nawyki, mogą zapobiegać chorobom jak i pomagać je uzdrawiać. Miłość jest jedną z podstaw życia, to remedium na wiele dolegliwości, podobnie jak odżywienie, medytacja, relaks czy ruch.

#CZERAPNIERADOŚCIZŻYCIA   #ROZWÓJSAMOŚWIADOMOŚCI   #SAMOAKCEPTACJA   #DYSTANSDOSIEBIEIŚWIATA   #SZTUKAUMIARU   #HIGIENANAWYKÓW   #GOTOWOŚĆZMIAN   #ZAANGAŻOWANEDZIAŁANIE   #ODPOWIEDZIALNEWSPIERANIE   #KRYTYCZNEMYŚLENIE   #ASERTYWNOŚĆ   #SAMODYSCYPLINA   #POTĘGAWYBACZANIA   #POKORNEPOKONYWANIETRUDNOŚCI   #WYTRWAŁOŚĆWDĄRZENIUDOCELÓW   #ŻYWAWIARA   #POGODADUCHA   #SAMOREALIZACJA