PROFILAKTYKA ZDROWIA

 

Profilaktyka zdrowia skupia się na wspieraniu człowieka w jego prawidłowym rozwoju i zdrowym życiu. Zajmujemy się działaniami, które mają na celu promowanie zdrowia, utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia, zapobieganie i zwalczanie chorób oraz patologii i zagrożeń społecznych.

Badania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki wskazują, iż wśród młodzieży panuje powszechne przeświadczenie, że duża liczba osób w ich wieku podejmuje różne zachowania ryzykowne, w tym eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi, a używanie tego rodzaju środków jest coraz powszechniejszym zachowaniem w tej grupie wiekowej. Natomiast badania epidemiologiczne wskazują, iż w ostatnich latach obserwujemy tendencje stabilizujące lub spadek używania poszczególnych środków psychoaktywnych, z wyłączeniem używania marihuany. W Polsce medyczna marihuana jest legalna i dostępna na receptę. Jak każdy lek powinna być właściwie stosowana według zaleceń lekarza. To, czy nastolatek sięgnie po środki psychoaktywne czy też nie, zależy od wielu czynników. Przeciwdziałanie ryzykownym czynnikom i uzależnieniom wymaga wszechstronnych działań.

Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym, wychowawczym i profilaktycznym przygotowaliśmy innowacyjny program integracyjny łączący treści i działania o charakterze edukacyjnym, wychowawczym i profilaktycznym w ujęciu całościowym i spójnym. Celem programu jest profilaktyka uzależnień, edukacja zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia oraz postaw proekologicznych.

*Więcej informacji na temat programu można uzyskać wysyłając zapytanie na adres mailowy: biuro@fabrykazdrowia.net lub pod nr telefonu: 694 137 607.

   #LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ    #PSYCHOPROFILAKTYKA    #INNOWACJA PEDAGOGICZNA   #PRAWDA NA TEMAT MARIHUANY