PROFILAKTYKA

 

 

 Krzewienie kultury i postaw sprzyjających zdrowiu.

 Profilaktyka zdrowotna skupia się na wspieraniu człowieka w prawidłowym rozwoju i zdrowym życiu. Ludzie są różni a jednak tacy sami. Mimo różnych kolorów oczu, skóry, budowy, morfologii, osobowości czy doświadczeń, podlegają tym samym prawom Natury. Jesteśmy bytami społecznymi organicznie związanymi z innymi i nie możemy ani zrodzić się, ani utrzymać przy życiu bez innych. Istotą człowieka jest wspólnota. Forma wyraża istotę a wiara jest nastawieniem umysłu i serca. Ciało nic nie wie, niczego nie kocha, to poznający umysł odczuwa przyjemność lub dyskomfort. Odczucia, emocje są drogowskazem potrzeb, nośnikiem informacji. Wsłuchując się w sygnały płynące z organizmu, uczymy się siebie i pokonywania swoich słabości. Kreatywne podejście i zdrowe nawyki, mogą zapobiegać chorobom jak i pomagać je uzdrawiać. Potrzebie dbania o zdrowie służy poczucie sensowności życia oraz posiadanie celów wartych realizacji. Wewnętrzna siła spokoju w każdej osobie jest naturalnym uzdrowicielem a medytacja, pożywienie i ruch, jednymi z najlepszych uniwersalnych lekarstw i środków profilaktycznych.

 #STYLŻYCIAWZGODZIEZNATURĄ   #SAMOŚWIADOMOŚĆ   #ODKRYWANIEIROZWIJANIEPOTENCJAŁU   #ODPOWIEDZIALNEKORZYSTANIEZZASOBÓW   #BUDOWANIEZDROWYCHRELACJI   #DYSTANSDOSIEBIEIŚWIATA   #SZTUKAUMIARU   #HIGIENANAWYKÓW   #GOTOWOŚĆZMIAN   #PODEJMOWANIEWYZWAŃ   #WYCHODZENIEZESTREFYKOMFORTU   #WEWNĘTRZNAMOTYWACJA   #CZYSTEINTENCJE   #SZUKANIEPRAWDY   #ŚWIADOMEDZIAŁANIE   #ODPOWIEDZIALNEDECYZJE   #SKUTECZNEWSPIERANIE   #DIALOG   #KRYTYCZNEMYŚLENIE   #SŁUCHANIEINTUICJI   #SAMODYSCYPLINA   #POKORNEPOKONYWANIETRUDNOŚCI   #POGODADUCHA   #WIARAWWYZNACZONECELE   #SAMOREALIZACJA