Zdrowie ( dobrostan ) w holistycznym ujęciu to dobre samopoczucie w aspekcie fizycznym, mentalnym i duchowym. Tak jak orkiestra potrzebuje dyrygenta, tak wszystkie systemy wymagają synchronizacji, by ich działanie było prawidłowe. 

Każda osoba jest indywidualnością, zgłębia życie z kompasem, który ma swoje wyjątkowe ustawienie. Ciało jest kotwicą w czasie i przestrzeni, miejscem ludzkiego doświadczenia, a umysł to ogromne laboratorium, wyjątkowe i niepowtarzalne. Każdy organ i część ciała powiązane są z określonymi strefami mózgu, a każda myśl i uczucie, w mniejszym lub większym stopniu, wpływają na kondycję zdrowotną. Serce to wysoce zorganizowany organ, który posiada własną inteligencję. Odczucia, emocje, są nośnikami informacji, drogowskazami potrzeb. Gdy nie słucha się głosu Serca, oddala się od Prawdy, zakłada maski, odgrywa rożne role i myśli, że tak musi być. Nic nie musi, a być może. Mogą także pojawiać się symptomy, dolegliwości, problemy ze sobą i zdrowiem. Nawet kryzys czy chorobę można potraktować jako wyzwanie, by odkryć siebie na nowo. Świadomość pełni funkcję integracyjną, wpływa na regulacje zachowań, podejmowanie decyzji. Człowiek jest biologią, ale nie jej niewolnikiem. Na mózg można wpływać, zachowania da się modyfikować, temperament kontrolować, złe nawyki zmieniać. Badania przeprowadzone w Instytucie HeartMath wykazały, że miłość, wdzięczność, docenienie, podziw, troska, współczucie, powodują harmonijny rytm serca, co wpływa na korzystne połączenie między sercem  i mózgiem. Nazwano to stanem koherencji, czyli spójności serca. Organizm wykorzystuje wówczas energię życiową bardzo pożytecznie, praca serca jest zharmonizowana z układem oddechowym i nerwowym. Stan koherencji pozytywnie wpływa na układ odpornościowy, zwiększa kreatywność umysłową i dostęp do wiedzy intuicyjnej. Medycyna jest sztuką a nauka jedynie narzędziem tej sztuki. Wiara to potężny lek wykraczający po za komórki i molekuły, obejmujący całe człowieczeństwo. 

#BALANS   #WSPÓŁDZIAŁANIE   #WEWNĘTRZNASPÓJNOŚĆ   #ZESTROJONACAŁOŚĆ   #JEDNOŚĆ