ZDROWIE

 

 

 

 

 

 

Zdrowie ( dobrostan ) to nie tylko brak choroby lub niedomagań, ale i dobre samopoczucie oraz taki stopień przystosowania biologicznego, psychicznego i społecznego, jaki jest osiągalny dla danej jednostki w najkorzystniejszych warunkach. To stan równowagi wszystkich systemów organizmu. Zgodnie z podejściem medycyny holistycznej człowiek jest „układem całościowym” a ciało, umysł i duch tworzą jedność. Tak jak orkiestra potrzebuje dyrygenta, tak wszystkie systemy wymagają synchronizacji, by ich działanie było prawidłowe. Gdy równowaga ta zachodzi, mamy do czynienia z harmonijnym przepływem energii w całym organizmie, zarówno w jego aspekcie fizycznym jak i duchowym. Czujemy się zdrowi, zrównoważeni, pełni energii witalnej i szczęśliwi.

Mimo iż definicja zdrowia może stanowić ciekawy temat do dyskusji, większość osób zgodzi się, iż należy do tych wartości, które docenia się  dopiero z chwilą jego pogorszenia.

Ciało jest miejscem ludzkiego doświadczenia, kotwicą w czasie i przestrzeni, świątynią ducha – naszego wewnętrznego człowieka. Każda jednostka zgłębia życie z kompasem, który ma swoje wyjątkowe ustawienie. Człowiek fizycznie dużo może, ale zależy jak się mentalnie z tym czuje. Ludzie sami prowokują wystąpienie choroby gdy są nieczuli na wszystkie znaki ze strony organizmu, nie słuchają swojego wewnętrznego głosu, zakładają sztuczne maski i odgrywają cudze role często postępując wbrew sobie a co gorsze wkręcają się w to tak bardzo, że zaczynają wierzyć, że tak musi być. Gdy przestaje się żyć swoją wewnętrzną prawdą i nie kontaktuje się z własnym sercem, wtedy mogą pojawiać się symptomy, dolegliwości, problemy ze sobą i z innymi. To sygnały, aby zauważyć, że droga, którą się zmierza może niebezpiecznie skręcać donikąd. Przychodzi wtedy czas na zastanowienie, rozważania i wejście na ścieżkę poszukiwań. U wielu osób dopiero choroba staje się motorem do zmiany. Wszystko dzieje się po to by się przebudzić. Bo musi wydarzać się coś, by poczuć i zrozumieć co organizmowi nie służy i w porę to zmienić. Potrzebie utrzymania zdrowia sprzyja przekonanie o sensowności swojego życia oraz posiadanie celów wartych realizacji. Dzięki właściwemu stylowi życia, wewnętrznej sile, determinacji, zmianie nawyków i codziennej pracy nad sobą można odzyskać zdrowie.

Natura obdarzyła ludzi wspaniałym mechanizmem uzdrawiającym, jakim jest układ odpornościowy. To między innymi dzięki niemu człowiek odzyskuje zdrowie po chorobie i od jego kondycji zależy jak szybko to następuje. Układ odpornościowy człowieka działa tak, aby równowagę i zdrowie przywrócić. Nieustannie tropi on patogeny i nie tylko zwalcza, ale także ogranicza ataki do minimum i współpracuje z organizmami w otoczeniu nawiązując sojusze zapobiega chorobom. Im bardziej zróżnicowany jest nasz zestaw narzędzi, tym więcej możliwości, które umożliwiają wspólne przetrwanie. Dlatego układ odpornościowy naturalnie należy wspierać i o niego dbać. Zrównoważony rozwój i higiena dają bezpieczeństwo. Miłość, pozytywne emocje, medytacja, odpowiednia dieta, aktywność fizyczna, kontakt z przyrodą i bliskimi, wzmacniają układ odpornościowy. Spędzając czas z ukochanymi  w organizmie wydziela się wiele różnych związków chemicznych, w tym endorfiny, endokannabinoidy, dopamina, oksytocyna, wazpoersyna. Endorfina zmniejsza ból i stres oraz wywołuje uczucie euforii. Co więcej endorfiny a szczególnie betaendorfina , zwiększają liczbę komórek NK (natural killers) które mają zdolność do niszczenia komórek nowotworowych albo komórek zakażonych wirusem. Ponadto, wytwarzając cytokiny, mogą też regulować aktywność innych komórek układu odpornościowego.

Zdrowie jest odzwierciedleniem tego w jaki sposób człowiek postrzega siebie i swoje otoczenie. Dzięki połączeniu umysłu z ciałem, każda myśl i uczucie w mniejszym lub większym stopniu wpływają na doświadczenie przez ludzi harmonii lub dysharmonii. Powiązanie umysłu z ciałem jest warunkiem zdrowia. Dysharmonia to stan alarmu w organizmie, wtedy najbardziej potrzebujemy siebie. Skuteczne całościowe leczenie polega na świadomym rozpoznaniu sfery zakłóceń i przywróceniu harmonii w organizmie. Każdy organ i część ciała powiązane są z określonymi strefami mózgu. Ciało składa się z ok. 100 biliardów komórek, a każda myśl dociera do świadomości pojedynczej komórki i decyduje o jej kondycji zdrowotnej. Odkrycie konfliktu emocjonalnego uzdrawia komórki. Nie jest prawdą, że stres niszczy człowieka. Może to robić brak umiejętności panowania nad stresem. Stres nie jest jednoznacznie zjawiskiem negatywnym. Może być stymulatorem zmian i skłaniać do podjęcia różnych wyzwań. Jednak nadmiar stresu, z którym człowiek nie umie sobie radzić, może pochłaniać dużo energii. Permanentny stres może prowadzić do depresji. To jedna z trudniejszych do wyleczenia chorób cywilizacyjnych, której istota tkwi w świadomości. Powrót do zdrowia jest warunkowany uporządkowaniem sfery emocjonalnej i duchowej. Szczęściem jest, że człowiek jest emocjonalny i racjonalny jednocześnie. To znaczy, że odczuwa emocje ale jest ich także świadomy, przez co może mieć nad nimi kontrolę. Jeżeli ma się dobrze rozpoznaną własną emocjonalność, można tak ją kształtować aby w jak najpiękniejszym stopniu nam służyła. Ludzie mogą wpływać na własne emocje w sposób zgodny ze swoimi celami, z tym czego sobie dla siebie życzą. Dojrzały emocjonalnie człowiek potrafi trzymać nerwy na wodzy, zdaje sobie sprawę z tego co przeżywa, wie czego chce i jest panem swoich emocji. Polewa je rozumem i gasi pożary emocjonalne wzywając na pomoc racjonalnie myślącą część mózgu. Automatycznie, niemal bezwiednie, zwraca siebie samych z błędnych ścieżek na właściwe tory. Cała sztuka polega na zdrowej samoregulacji, która pozwala prowadzić produktywne i satysfakcjonujące życie.

Serce jest symbolem emocjonalności i najważniejszym ogniwem organizmu. To nie tylko pompa tłocząca krew. Jest to wysoce zorganizowany organ, który myśli i reaguje na nastroje. Odbiera, wysyła i przetwarza informacje z głównej centrali (mózgu). Oznacza to, że serce i mózg mają ze sobą łączność elektromagnetyczną, dzięki której przesyłają sobie nawzajem informacje. Co ciekawe, serce wysyła do mózgu znacznie więcej informacji niż mózg do serca, oraz to, że może zignorować pewne informacje płynące od mózgu i podejmować własne decyzje. Zatem serce ma swoją własną inteligencję. Sygnały wysyłane przez serce do mózgu wpływają na funkcjonowanie ośrodków związanych z zachowaniem człowieka, percepcją, a nawet emocjami. Emocje, są komunikatami o tym co dzieje się wewnątrz i jaka potrzeba domaga się zaspokojenia. Nie ma dobrych i złych emocji, są tylko radosne i bolesne. Wszystkie w doświadczeniu niezbędne. Emocje towarzyszą miłości ale nie są jej istotą. Miłość jest bezinteresownym darem z siebie, to dynamizm, który rozrywa pęta egoizmu, przekształca charakter, panuje nad porywami, pokonuje wrogość i uszlachetnia uczucia. Badania przeprowadzone w Instytucie HeartMath wykazały, że miłość, wdzięczność, docenienie, podziw, troska i współczucie, powodują harmonijny rytm serca, co wpływa na korzystne połączenie serca i mózgu. Nazwano to stanem koherencji, czyli spójności serca. Stan koherencji pozytywnie wpływa nie tylko na układ odpornościowy, zwiększa kreatywność umysłową i dostęp do wiedzy intuicyjnej.

Mózg ” centrum sterowania i regulacji”. Kora przedczołowa jest jak dyrygent kierujący mózgiem, zbiera informacje na temat ” ja” by stworzyć z nich całościowy obraz. Odbiera sygnały nerwowe z innych części kory mózgowej, oraz głębiej usytuowanych obszarów mózgu gadziego. Odgrywa nadrzędną rolę w łączeniu tak skomplikowanych funkcji jak, pamięć, intelekt i uczucia. Właśnie zdolność ich integracji, tworzy podwaliny osobowości i sumienia, które są charakterystyczne dla człowieka. Płat ciemieniowy pozwala rozpoznawać siebie, dotyczy to nie tylko cech fizycznych, lecz także tego, co człowiek myśli i jak siebie ocenia. Myśli i uczucia powstają w wyniku procesów chemicznych i fizycznych zachodzących w mózgu. Narządy zmysłów gromadzą informacje o świecie i wysyłają sygnały do mózgu za pośrednictwem neuronów sensorycznych. Napływające sygnały są analizowane przez mózg, który decyduje, w jaki sposób ciało powinno zareagować. Neurony ruchowe wysyłają sygnały do mięśni, gruczołów i innych narządów, wywołując ich szybką reakcję. Reakcje na bodziec sięgają po produkty z naturalnej chemicznej spiżarni mózgu. Remedium na toksyczne związki, są endorfiny. Człowiek jest biologią, ale nie jej niewolnikiem, posiada cechy, które może wzmacniać lub osłabiać. Na mózg można wpływać. Zachowanie da się modyfikować, złe nawyki zmieniać a temperament kontrolować. Ludzki umysł działa w oparciu o samowiedzę. Posiada ona pewną zdolność obiektywizowania emocji. Same emocje dzieją się w człowieku, ale równocześnie człowiek jest ich świadomy, przez co może mieć kontrolę nad nimi. Bycie świadomym to pozostawanie w kontekście z własnym doświadczeniem. Im zakres świadomości własnego doświadczenia szerszy, tym pełniejsza identyfikacja z samym sobą lub samorealizacja.

Jelita „korzenie rośliny zwanej człowiekiem”. Prócz nieustannego pełnienia ważnych funkcji trawiennych, stanowią jedną z ważniejszych części układu immunologicznego organizmu. Człowiecze jelita są naprawdę fascynujące. Co ciekawe, największymi gwiazdami w tym trawiennym przedstawieniu nie są wcale części ciała a mikroorganizmy, które tworzą razem naturalną mikroflorę. Te żywe istotki, które żyją w głębi człowieka, to bardziej różnorodne środowisko niż las równikowy, uważane przez naukowców za jeden z najbogatszych ekosystemów na Ziemi. Naturalna mikroflora nie tylko chroni jelita przed najeźdźcami, ale także trenuje cały układ odpornościowy i reguluje go. Ludzkie jelita pokryte są gęstą siecią komórek nerwowych identycznych jak te, które budują korę mózgową ( siedzibę ludzkiej pamięci i inteligencji). Intensywna komunikacja od jelit do mózgu, może znacząco wpływać na codzienny nastrój, nawet jeżeli człowiek jest zdrowy. Kiedy mówimy, że z emocji mamy motyle w brzuchu, te słowa wyrażają bliski związek między mózgiem a jelitami. Ok 80 proc. serotoniny produkowanej przez ludzki organizm powstaje w komórkach jelit. Bez wątpienia mikroflora stanowi podstawę silnego układu immunologicznego i dobrego zdrowia. Terapia ukierunkowana na jelita, może okazać się kluczem do medycyny przyszłości, w tym tej spersonalizowanej, czyli dostosowanej do danego człowieka.

Nieodłącznym atrybutem życia człowieka jest aktywność fizyczna. Wynika ona z wrodzonych potrzeb organizmu i nabytych umiejętności. Ruch jest jedną z podstaw życia, potrafi zastąpić lekarstwo, nie ma lekarstwa na brak ruchu. Odpowiednio dobrana aktywność ruchowa sprzyja rozwojowi organizmu, pomnażaniu i zachowaniu zdrowia, rozwija mięśnie, wpływa na prawidłowy wzrost i kształt kości, rozwija układ krążeniowo-oddechowy, podnosi sprawność i wydolność fizyczną. Bycie aktywnym nie musi oznaczać męczących treningów, medali czy rywalizacji. Trenować lekko i przyjemnie można na wiele sposobów unikając przemęczenia. Do tego potrzebna jest właściwa motywacja i znalezienie dla siebie odpowiedniej formy aktywności, najlepiej takiej przy której może towarzyszyć uśmiech 🙂 Można z zaangażowaniem maszerować czy spacerować, tańczyć, jeździć, biegać, skakać, latać, pływać, łowić ryby, grać w różne gry, wykonywać prace ogrodowe czy domowe, po swojemu trenować i wypoczywać. Dyscyplin jest wiele a przyjemne flow niesie pozytywna muzyka, która ciała i duszy dotyka. Ruch na świeżym powietrzu jest bardziej efektywny, działa na cały organizm, przywraca spokój, oczyszcza zmysły i pogłębia kontakt z Naturą.

Każdy jest indywidualnością a ludzkie ciało to ogromne laboratorium, wyjątkowe i niepowtarzalne. Ludzie są różni a jednak tacy sami. Przy odpowiednim nastawieniu, nawet chorobę czy gorsze samopoczucie można potraktować jako nowy początek i rozpocząć budowę lepszej wersji siebie. Jeżeli przeżywa się trudności i kryzysowe sytuacje to głównie mają one za zadanie posłużyć oczyszczeniu. Człowiek uczy się całe życie. Dobre decyzje biorą się z doświadczenia a doświadczenie bierze się nie rzadko ze złych decyzji. Ważne jest aby nie skupiać się wyłącznie na skutkach, tylko doszukiwać się przyczyn i wprowadzać w stylu życia zdrowe zmiany. Dzięki pozytywnemu nastawieniu, wewnętrznej sile, determinacji, zmianie nawyków, codziennej pracy nad sobą, można odzyskać zdrowie. Im człowiek lepiej czuje i rozumie siebie, tym jest w stanie w życiu więcej osiągnąć. Każdą sytuację życiową można wykorzystać do pracy nad sobą, aby wytyczyć nową ścieżkę. Zdrowienie to proces, który rozpoczyna się dopiero wtedy kiedy człowiek uświadamia sobie, że nie podlega żadnym zewnętrznym ograniczeniom a jedynie swoim własnym, które możne zmienić. Przeciwności spotykane na drodze, są częścią życia. Od przeciwności i tego jak się człowiek z nimi upora, zależy efekt starań. Dobre nawyki mogą zarówno zapobiec przeciwnościom, jak i pomóc je pokonać. Codzienne utrwalanie w sobie dobrych nawyków, pomaga osiągać wyznaczone cele i żyć w zgodzie z wartościami, które się wyznaje. Jeśli człowiek chce pozbyć się złych nawyków, powinien postarać się najpierw je zrozumieć, dzięki temu bowiem łatwiej jest je zmienić na dobre. Przede wszystkim nie zapominać o gratyfikacjach, które pozwalają utrwalać dobre nawyki. Umiejętności to czas, jaki należy przeznaczyć aby je opanować. Wsłuchując się w mądrość i sygnały płynące ze swojego wnętrza, naturalnie człowiek uczy się siły i pokonywania swoich słabości. Kreatywne podejście i dobre nawyki mogą zarówno zapobiec przeciwnościom, jak i je pomóc je pokonać. Udane rozwiązania bazują na potężnej zasadzie, że sposoby wyjścia pojawiają się nie dzięki atakowaniu negatywności, ale poprzez wspieranie tego co pozytywne. Warto iść do przodu i przemierzać życie z sensem, który z czasem odnajduje się wszędzie. Rzeką życia z prądem czy pod prąd z wiarą zawsze do celu, ważne z kim dokąd i skąd.

Poprzez podwyższenie stanu świadomości, uzdrowienie negatywnych przekonań, wprowadzenie pozytywnych zmian w stylu życia, można wyleczyć się z różnych chorób. Zdrowienie to proces podlegający na mocy ducha i ciała. To rezygnacja z utrzymywania negatywnych myśli, wybaczanie sobie i światu, odwaga, akceptacja, zrozumienie, optymizm, pogoda ducha, wdzięczność, miłość. Pozytywne zmiany w systemie wierzeń są podstawą regeneracji komórek. Słowo żywe, prawdziwe, natchnione miłością działa jak lekarstwo i ma moc uzdrawiania. Najlepszym dowodem na to, że człowiek ma możliwość oddziaływania na swoje zdrowie i otaczającą rzeczywistość, są takie fenomeny jak efekt placebo, funkcja modlitwy czy medytacji. Wiara to potężny lek a akceptacja własnego losu i zaufanie swojemu przeznaczeniu to ważny klucz do szczęścia.

Psychoneuroimmunologia to nauka o interakcjach między psychiką, a układem nerwowym i immunologicznym. Medycyna jest sztuką a nauka jedynie narzędziem tej sztuki.

„By leczyć ciało ludzkie, konieczna jest wiedza o całości zjawisk”
Hipokrates

   #JARAĆ SIĘ ZDROWIEM    #SOBĄ NATURALNIE   #PANACEUM   #FUNDAMENTY   #WEWNĘTRZNA MOTYWACJA   #UPORZĄDKOWANA MIŁOŚĆ WŁASNA    #GŁOS INTUICJI I ROZSĄDKU     #SAMOKONTROLA    #WSPÓŁZALEŻNOŚĆ C U D   #JEDNOŚĆ    #UKŁAD ODPORNOŚCIOWY    #MIKROFLORA    #BALANS