Zdrowie Naturalnie

Każda osoba jest indywidualnością, zgłębia życie z kompasem, który ma swoje wyjątkowe nastawienie. Ciało jest kotwicą w czasie i przestrzeni, miejscem ludzkiego doświadczenia, a umysł to ogromne laboratorium, wyjątkowe i niepowtarzalne. Każdy organ i część ciała powiązane są z określonymi strefami mózgu, a każda myśl i uczucie, w mniejszym lub większym stopniu wpływają na kondycję zdrowotną. Odczucia, emocje, są nośnikami informacji, drogowskazami potrzeb. Nie ma doznań dobrych czy złych. Są ewentualnie przyjemne, nieprzyjemne i neutralne. Wszystkie w rozwoju człowieka niezbędne. Serce to wysoce zorganizowany organ, który posiada własną inteligencję. Gdy nie słucha się mądrości płynącej z serca, oddala się od prawdy. Zakłada maski, odgrywa różne role, myśli, że tak musi być. Wcale nie musi, a wszystko być może. Mogą także pojawiać się symptomy, dolegliwości, problemy ze sobą, ze zdrowiem. Nic tak nie wzmacnia Słowa jak idąca z Nim prawda. Nawet kryzys czy chorobę można potraktować jako wyzwanie i odkryć siebie na nowo. Człowiek jest biologią, ale nie jej niewolnikiem. Na geny można wpływać, charakter da się modyfikować, temperament kontrolować, nawyki zmieniać. Racjonalny umysł polewa emocjonalne pożary rozumem. Świadomość pełni funkcję integracyjną, wpływa na regulację zachowań, podejmowanie decyzji. Badania przeprowadzone w Instytucie HeartMath wykazały, że miłość, wdzięczność, docenienie, podziw, troska, współczucie, powodują harmonijny rytm serca, co wpływa na korzystne połączenie między sercem i mózgiem. Nazwano to stanem koherencji, czyli spójności serca. Organizm wykorzystuje wówczas energię życiową bardzo pożytecznie, praca serca jest zharmonizowana z układem oddechowym i nerwowym. Stan koherencji pozytywnie wpływa na układ odpornościowy, zwiększa kreatywność umysłową i dostęp do wiedzy intuicyjnej. Medycyna jest sztuką, a nauka jedynie narzędziem tej sztuki. Wiara to potężny lek wykraczający po za komórki i molekuły. Potrzebie dbania o zdrowie służy poczucie sensowności życia, posiadanie celów wartych realizacji. 

 #POKÓJWSOBIE   #WEWNĘTRZNASPÓJNOŚĆ   #ZESTROJONACAŁOŚĆ