ZDROWIE

 

 

JEDEN ORGANIZM

Człowiek sam tworzy swoje zdrowie. Jego stan może pogarszać się wtedy, gdy robi się coś wbrew sobie i nie słucha mądrości płynącej ze swojego wnętrza. Wszystko dzieje się po to by się przebudzić. Bo musi wydarzyć się coś, aby poczuć i zrozumieć co organizmowi nie służy i w porę to zmienić.

Według WHO Zdrowie ( dobrostan ) to nie tylko brak choroby lub niedomagań, ale i dobre samopoczucie oraz taki stopień przystosowania biologicznego, psychicznego i społecznego, jaki jest osiągalny dla danej jednostki w najkorzystniejszych warunkach.

W podejściu holistycznym ciało, umysł i duch stanowią jedność. Medycyna holistyczna nie skupia się na symptomach choroby, a stara się dotrzeć do przyczyny. Opiera się na naturalnych procesach leczenia.

Mimo, iż definicja zdrowia może stanowić ciekawy temat do dyskusji, większość osób zgodzi się, iż należy do tych wartości, które docenia się dopiero w chwili kryzysu czy załamania.

Stan naszego zdrowia jest odzwierciedleniem tego w jaki sposób postrzegamy siebie i swoje otoczenie. Bycie zdrowym oznacza bycie sobą i życie w harmonii z Naturą. Dzięki połączeniu umysłu z ciałem, każda myśl i uczucie w mniejszym lub większym stopniu wpływa na doświadczenie przez nas harmonii lub dysharmonii. Powiązanie umysłu z ciałem jest warunkiem zdrowia. Dysharmonia to stan alarmu w organizmie, wtedy najbardziej potrzebujemy siebie. Skuteczne całościowe leczenie polega na świadomym rozpoznaniu sfery zakłóceń i przywróceniu harmonii w organizmie. Powrót do zdrowia jest warunkowany uporządkowaniem naszej sfery emocjonalnej i duchowej. Każdy organ i część ciała powiązane są z określonymi strefami mózgu. Ciało składa się z ok. 100 biliardów komórek, a każda myśl dociera do świadomości pojedynczej komórki i decyduje o jej kondycji zdrowotnej. Odkrycie konfliktu emocjonalnego uzdrawia ją. Nie jest prawdą, że stres nas niszczy. Może nas niszczyć brak umiejętności panowania nad nim. Stres nie jest jednoznacznie zjawiskiem negatywnym. Może być stymulatorem zmian i skłaniać do podjęcia różnych wyzwań. Jednak nadmiar stresu, z którym nie można sobie poradzić, pochłania dużo energii. Najpierw pojawia się on w psychice, a potem może odczuwać go ciało. Permanentny stres może prowadzić do depresji. To jedna z najtrudniejszych do wyleczenia chorób cywilizacyjnych, której istota tkwi w świadomości.

Przy odpowiednim nastawieniu, nawet życiowy kryzys można potraktować jako nowy początek i rozpocząć budowę lepszej wersji siebie. Jeżeli przeżywa się trudności i kryzysowe sytuacje to głównie mają one za zadanie posłużyć oczyszczeniu. Ważne jest aby nie skupiać się wyłącznie na skutkach, tylko doszukać się przyczyn i wprowadzać w stylu życia zdrowe zmiany. U wielu osób dopiero kryzys czy choroba staje się motorem napędowym do zmiany. Dzięki pozytywnemu nastawieniu, wewnętrznej sile, determinacji, zmianie nawyków, codziennej pracy nad sobą, można odzyskać zdrowie. Im człowiek lepiej czuje i rozumie siebie, tym jest w stanie w życiu więcej osiągnąć.

Każdą sytuację życiową można wykorzystać do pracy nad sobą, aby wytyczyć nową ścieżkę, a w każdym człowieku istnieje potencjał do rozwiązywania swoich problemów. Zmiana utartych nawyków i sposobu myślenia odmienia człowieka, a to pozytywnie wpływa na życie. Zdrowienie to proces, który rozpoczyna się dopiero wtedy kiedy człowiek uświadamia sobie, że nie podlega żadnym zewnętrznym ograniczeniom a jedynie swoim własnym, które możne zmienić.

Natura obdarzyła ludzi wspaniałym mechanizmem samouzdrawiającym, jakim jest układ odpornościowy. To między innymi dzięki niemu człowiek odzyskuje zdrowie po chorobie i od jego kondycji zależy jak szybko to nastąpi. Dlatego tak ważnym zadaniem jest aby naturalnie odporność wspierać i o nią dbać.

Jelita „Korzenie rosliny zwanej człowiekiem”.  Prócz nieustannego pełnienia ważnych funkcji trawiennych, stanowią jedną z ważniejszych części układu immunologicznego organizmu. Jelita posiadają gęstą sieć komórek nerwowych, identycznych jak te, które budują korę mózgową – siedzibę ludzkiej pamięci i inteligencji. Tą ogromną metropolię zamieszkują mikroorganizmy stanowiące naturalną mikroflorę, zwaną również ” mikrobiomem” czy „mikrobiotą”. Jest to bardziej różnorodne środowisko niż las równikowy, uważany przez naukowców za najbogatszy ekosystem na Ziemi. Mikroflora nie tylko chroni jelita przed najeźdźcami, ale także trenuje cały układ odpornościowy i reguluje go. Ludzie nie są sterylnymi jednostkami a ekosystemami zamieszkanymi przez swoich mikrobiologicznych partnerów. To nie przypadek – to silna symbioza. Intensywna komunikacja od jelit do mózgu, może również znacząco wpływać na codzienny nastrój – nawet jeżeli człowiek jest zupełnie zdrowy. Ok 80 proc. serotoniny produkowanej przez ludzki organizm powstaje w komórkach jelit. Jeśli spada nastrój, dopada niewytłumaczalny lęk, traci się motywację do czegokolwiek – przyczyną może być stan mikroflory. Bez wątpienia mikroflora stanowi podstawę silnego układu immunologicznego i dobrego zdrowia. Poznanie mechanizmów relacji z mikroorganizmami, może okazać się kluczem do medycyny przyszłości, w tym tej spersonalizowanej, czyli dostosowanej do każdego człowieka.

Serce to najważniejsze ogniwo ludzkiego organizmu. To nie tylko pompa tłocząca krew. Jest to wysoce zorganizowany organ, który czuje, reaguje na myśli i nastroje. Odbiera, wysyła i przetwarza informacje z głównej centrali ~ mózgu. Oznacza to, że serce i mózg mają ze sobą łączność elektromagnetyczną, dzięki której przesyłają sobie nawzajem informacje. Co ciekawe, serce wysyła do mózgu znacznie więcej informacji niż mózg do serca, oraz to, że może zignorować pewne informacje płynące od mózgu i podejmować własne decyzje. Zatem serce ma swoją własną inteligencję. Sygnały wysyłane przez serce do mózgu wpływają na funkcjonowanie ośrodków związanych z zachowaniem człowieka i emocjami. Badania przeprowadzone w Instytucie HeartMath wykazały, że miłość, wdzięczność, docenienie, podziw, troska i współczucie, powodują harmonijny rytm serca, co wpływa na korzystne połączenie serca i mózgu. Nazwano to stanem koherencji, czyli spójności serca. Organizm wykorzystuje wówczas energię życiową bardzo pożytecznie, praca serca jest zharmonizowana z układem oddechowym i nerwowym. Stan koherencji pozytywnie wpływa na układ odpornościowy, zwiększa kreatywność umysłową i dostęp do wiedzy intuicyjnej.

Mózg „Centrum dowodzenia”. Kora przedczołowa jest jak dyrygent kierujący mózgiem, centrum dowodzenia, które zbiera informacje na temat ” ja” by stworzyć z nich całościowy obraz. Odgrywa nadrzędną rolę w łączeniu tak skomplikowanych funkcji jak uczucia, pamięć, intelekt. Właśnie zdolność ich integracji, tworzy podwaliny osobowości i sumienia, które są charakterystyczne dla człowieka. Uczucia i myśli powstają w wyniku procesów chemicznych i fizycznych zachodzących w mózgu. Człowiek jest biologią, ale nie jej niewolnikiem, posiada cechy, które może wzmacniać lub osłabiać. Na mózg można wpływać, zachowanie da się modyfikować, złe nawyki zmieniać a temperament kontrolować. Ludzki umysł działa w oparciu o samowiedzę. Posiada ona pewną zdolność obiektywizowania emocji. Same emocje dzieją się w człowieku ale równocześnie człowiek jest ich świadomy, przez co może mieć nad nimi kontrolę. Bycie świadomym to pozostawanie w kontekście z własnym doświadczeniem. Im zakres samoświadomości szerszy tym pełniejsza identyfikacja z samym sobą.

Każdy jest indywidualnością a ludzkie ciało i umysł to ogromne laboratorium, wyjątkowe i niepowtarzalne. Nie ma jednej recepty, najlepszej diety czy treningu dla wszystkich. Niech medycyna nie zapomina, że jest sztuką a nauka jedynie narzędziem tej sztuki.

Zdrowienie to proces polegający na współzależności ciała, umysłu i ducha. To rezygnacja z utrzymywania negatywnych myśli i przekonań, wybaczanie sobie i światu. Poprzez podwyższenie stanu świadomości, uzdrowienie negatywnych przekonań, wprowadzenie pozytywnych zmian w stylu życia, można wyleczyć się z różnych chorób. Pozytywne zmiany w systemie wierzeń są podstawą regeneracji komórek. Słowo żywe, prawdziwe, natchnione miłością działa jak lekarstwo i ma moc uzdrawiania.
Najlepszym dowodem na to, że człowiek ma możliwość oddziaływania na swoje zdrowie i otaczającą rzeczywistość są takie fenomeny jak efekt placebo, funkcja modlitwy czy medytacji.

„Życie jest jak rzeka, w swoim tempie płynie lecz zależy od człowieka”

   #SOBĄ NATURALNIE    #JEDNOŚĆ    #WSPÓŁZALEZNOŚĆ C.U.D    #UKŁAD ODPORNOŚCIOWY   #SYMBIOZA