ODŻYWIANIE

 

 

Związek między pożywieniem jakie człowiek spożywa a stanem zdrowia, był dostrzegany już przez ojca medycyny Hipokratesa.

Na przestrzenie dziejów żywność i jej wytwarzanie przeszły ewolucję. Wielu współczesnych ludzi je więcej niż tego potrzebuje a zbyt mało uwagi przykłada do jakości pożywienia. Czynność jedzenia w coraz większym stopniu przestaje pełnić podstawową funkcję jaką jest dostarczenie energii i właściwych substancji odżywczych a coraz częściej jedzenie służy zaspokajaniu emocjonalnych potrzeb.

Czy tak być musi? Dla nas wiadomo, że nic nie musi a wszystko być może, kwestia tylko we właściwym wyborze. W całym tym bałaganie, trzeba być czujnym i nie dawać się zwieść.

Z troski o własne ciało i umysł, po dbałość o środowisko naturalne i los innych. 

Jedzenie nie jest wyłącznie procesem fizjologicznym a jest złożoną czynnością psychologiczno – społeczną, która odzwierciedla całego człowieka. Psychika jest wewnętrznym środowiskiem, któremu należy się taka sama troska, jak o otaczającą przyrodę. Ludzie, którzy doceniają jak wielkim darem jest umysł nie pozwalają by stawał się koszem na śmieci. Myśli są jak pokarm, należy więc zwracać uwagę na to, co się przeżuwa. Ciało nie jest workiem na bezwartościową żywność, lecz świątynią wartą zrozumienia, miłości, naturalnej pielęgnacji, żywności i czułości

Alternatywne działanie wobec powszechnie przyjętego modelu technicznej cywilizacji konsumpcyjnej, to powracanie do humanitarnego modelu egzystencji. Świadome wybory, ograniczenie apetytów konsumpcyjnych, naturalne rozbudzenie apetytu na zdrowie, radość i miłość, wprowadzenie do jadłospisu korzystnych zmian, pozwalają przejąć kontrolę nad własnym odżywianiem, zdrowiem i życiem. Dzięki temu człowiek panuje nad organizmem, który zaczyna emanować witalnością, nie tylko wygląda ale i czuje się zdrowo, osiąga wyznaczone cele.

      #ŚWIADOME ODŻYWIANIE   #UMYSŁ NIE ŚMIETNIK    #MYŚLI JAK POKARM    #PRAWDZIWA ŻYWNOŚĆ   #ENERGIA   #CELEBRACJA POSIŁKÓW    #DOBROSTAN