ODŻYWIANIE

 

 

ŚWIADOME ODŻYWIANIE W HARMONII Z NATURĄ

Życie człowieka, podobnie jak każdego żywego organizmu, jest ściśle związane ze spożywaniem i przyswajaniem pokarmu. Żywienie człowieka jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną wiedzy. Społeczna ranga tej dziedziny nauki jest wysoka, gdyż w znacznym zakresie determinuje rozwój cywilizacyjny oraz decyduje o stanie zdrowia i pomyślności obecnych i przyszłych pokoleń.

Na przestrzeni dziejów żywienie, żywność i jej wytwarzanie przeszły ewolucję. Człowiek naturalnie z pożywienia czerpie energię, jest istotą wszystkożerną, z tym że na początku dominowało pożywienie roślinne. Właściwe odżywianie, aktywność I odprężenie warunkują prawidłowy wzrost i rozwój psycho – fizyczny.

Działanie układu pokarmowego jest regulowane przez układ nerwowy i hormonalny. Ilość spożywanych pokarmów, czyli ilość przyjmowanej energii, kontrolują dwa antagonistyczne ośrodki zlokalizowane w podwzgórzu: ośrodek głodu, odpowiedzialny za poszukiwanie i przyjmowanie pokarmów, oraz ośrodek sytości, który pojawia się w wyniku jedzenia i prowadzi do zaprzestania posiłku. Niezmiernie ważna jest zdrowa samoregulacja tych dwóch ośrodków, naturalne zaspokajanie głodu i nieprzejadanie się.

Każdy jest indywidualnością i może jeść to co mu smakuje i służy. Nie tak ważne jest co kto je, jak ważne jest jakim jest człowiekiem. Dobrze przemyślane wybory codziennych produktów posiadają szerszy wymiar i przenoszą się również na inne sfery życia. Gdy spożywa się produkty odżywcze powstałe w zgodzie z Naturą, w rezultacie wpływa się pozytywnie na zdrowie nie tylko w aspekcie społecznym, ale także środowiskowym.  Kiedy człowiek nie ma odpowiedniej wiedzy żywieniowej albo „siły psychicznej” często je to co ma „w zasięgu ręki” przejada się, albo chodzi głodny. Kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych odbywa się przez budowanie świadomości zdrowego stylu życia, wewnętrzną motywację, gotowość do zmiany, decyzje, wprowadzenie zdrowych alternatyw w diecie, sztukę umiaru, wytrwałość. Otoczenie może pomagać w zmianie albo ją utrudniać. Medyczna wiedza i czynniki psychologiczne są decydujące w podjęciu i trwałości zmiany.

Jedzenie nie jest wyłącznie procesem fizjologicznym, ale jest złożoną czynnością psychologiczną i społeczną, która odzwierciedla całego człowieka. Psychika jest wewnętrznym środowiskiem, któremu należy się taka sama troska, jak o otaczającą przyrodę. Człowiek spożywa żywność w celu zaspokajania potrzeby fizjologicznego głodu i zaspokajania potrzeb emocjonalnych. Czynność jedzenia często pomaga w radzeniu sobie ze stresem, smutkiem, może być też formą wyrażenia sympatii, szacunku czy miłości.

Wykładnią mądrości danej populacji jest zdrowie na które bezpośredni wpływ ma to co człowiek myśli, czuje i spożywa. Związek z miłością jest związkiem z istotą tego kim jesteśmy. To z kolei ma wpływ na nasz związek z ciałem i z jedzeniem. Ciało nie jest workiem na bezwartościowe jedzenie a świątynią miłości, wartą poświęcenia, czułości i odżywczych wartości. Rozbudzenie apetytu na zdrowe nawyki żywieniowe, świadome wybory konsumenckie, odpowiedni styl życia pozwalają przejąć kontrolę nad zdrowiem. Dzięki temu człowiek nie tylko panuje nad organizmem, który zaczyna emanować witalnością, ale także wygląda i czuje się zdrowo, osiąga wyznaczone cele.

 #PSYCHODIETETYKA    #SLOW FOOD     #MINDFUL EATING     #COACHING DIETETYCZNY    #UMIAR W JEDZENIU     #WAŻNIEJSZA JAKOŚĆ NIE ILOŚĆ    #SAMOREGULACJA   #DARY NATURY   #MIX WARTOŚCI    #WEHIKUŁ   #ODŻYWIANIE MIKROFLORY